उपनिषदबोध भाग ५ (तैत्तिरिय उपनिषद )

50.00

तैत्तिरीय उपनिषद
तैत्तिरीय हे उपनिषद यजुर्वेदामध्ये येते. या उपनिषदात एकूण 39 अनुवाक आहेत. तैत्तिरीय उपनिषद ही एक महान अनुभूती आहे. यात काही प्रमाणात उपदेश आहेच; परंतु स्वात्मानुभूतीचा प्रांत अधिक व्यापक आणि विशाल आहे. तैत्तिरीय उपनिषदात आत्मानुभूती तीन खंडांतून मांडली आहे.
1) शीक्षावल्ली 2) ब्रह्मानंद वल्ली 3) भृगुवल्ली असे तीन खंड आहेत. 1) शीक्षावल्ली – शीक्षावल्लीत वर्ण, स्वर, मात्रा इत्यादी ज्यातून शब्दशास्त्र निर्माण होते आणि जे माध्यम म्हणून शब्दाच्या प्रकटीकरणाला साहाय्य करते याचा समग्र आणि खोलवर विचार इथे केलेला आहे.
2) ब्रह्मानंदवल्ली – ब्रह्मानंदवल्लीत आत्म्यापासून आकाश आणि पृथ्वीपर्यंतचा क्रम सांगितल्यानंतर त्यातून वनस्पती, अन्न आणि माणूस यांची व्युत्‌पती कथन केली आहे.
3) भृगुवल्ली – भृगुवल्लीत भृगु नावाच्या ऋषीकुमाराला अन्नमयकोष, प्राणमयकोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष आणि आनंदमय कोषाचे जे अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त झाले त्याचे वर्णन आलेले आहे.

तैत्तिरीय उपनिषद
तैत्तिरीय हे उपनिषद यजुर्वेदामध्ये येते. या उपनिषदात एकूण 39 अनुवाक आहेत. तैत्तिरीय उपनिषद ही एक महान अनुभूती आहे. यात काही प्रमाणात उपदेश आहेच; परंतु स्वात्मानुभूतीचा प्रांत अधिक व्यापक आणि विशाल आहे. तैत्तिरीय उपनिषदात आत्मानुभूती तीन खंडांतून मांडली आहे.
1) शीक्षावल्ली 2) ब्रह्मानंद वल्ली 3) भृगुवल्ली असे तीन खंड आहेत. 1) शीक्षावल्ली – शीक्षावल्लीत वर्ण, स्वर, मात्रा इत्यादी ज्यातून शब्दशास्त्र निर्माण होते आणि जे माध्यम म्हणून शब्दाच्या प्रकटीकरणाला साहाय्य करते याचा समग्र आणि खोलवर विचार इथे केलेला आहे.
2) ब्रह्मानंदवल्ली – ब्रह्मानंदवल्लीत आत्म्यापासून आकाश आणि पृथ्वीपर्यंतचा क्रम सांगितल्यानंतर त्यातून वनस्पती, अन्न आणि माणूस यांची व्युत्‌पती कथन केली आहे.
3) भृगुवल्ली – भृगुवल्लीत भृगु नावाच्या ऋषीकुमाराला अन्नमयकोष, प्राणमयकोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष आणि आनंदमय कोषाचे जे अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त झाले त्याचे वर्णन आलेले आहे.

Weight 0.300 kg
Dimensions 8 × 5 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “उपनिषदबोध भाग ५ (तैत्तिरिय उपनिषद )”
Shopping Cart