उपनिषदबोध भाग ६ (श्वेताश्वेतर उपनिषद ) (Upanishad Part 6)

200.00 120.00

श्वेताश्वेतर उपनिषद
श्वेताश्वेतर उपनिषद हे अथर्ववेदात आहे. या उपनिषदात सहा अध्यायांमध्ये एकूण 113 मंत्र आहेत. या उपनिषदात ब्रह्मविद्येचा मुलभूत पाया रचलेला आहे. यात ब्रह्माचे नेमके स्वरूप, मानवाचे व ब्रह्माचे संबंध कशा प्रकारे आहेत, मानव कुठून जन्मला, कशाने जगतो, कशात लीन होतो इत्यादी मुलभूत प्रश्‍नांचा खुलासा केला गेलेला आहे.
त्याचबरोबर ब्रह्म, जीव, माया व गुरू या 4 तत्त्वांचा उहापोह व महत्व वर्णन केले आहे. यात जगताचे कारण, ध्यान प्रक्रिया – आसन, प्राणायाम, ध्यान सिद्धी, जगाची उत्पत्ती, स्थिती व लय, रुद्ररूप परमेश्वराचे वर्णन यासारखे गहन विषय सहजरीत्या वर्णिलेले आहेत.

श्वेताश्वेतर उपनिषद
श्वेताश्वेतर उपनिषद हे अथर्ववेदात आहे. या उपनिषदात सहा अध्यायांमध्ये एकूण 113 मंत्र आहेत. या उपनिषदात ब्रह्मविद्येचा मुलभूत पाया रचलेला आहे. यात ब्रह्माचे नेमके स्वरूप, मानवाचे व ब्रह्माचे संबंध कशा प्रकारे आहेत, मानव कुठून जन्मला, कशाने जगतो, कशात लीन होतो इत्यादी मुलभूत प्रश्‍नांचा खुलासा केला गेलेला आहे.
त्याचबरोबर ब्रह्म, जीव, माया व गुरू या 4 तत्त्वांचा उहापोह व महत्व वर्णन केले आहे. यात जगताचे कारण, ध्यान प्रक्रिया – आसन, प्राणायाम, ध्यान सिद्धी, जगाची उत्पत्ती, स्थिती व लय, रुद्ररूप परमेश्वराचे वर्णन यासारखे गहन विषय सहजरीत्या वर्णिलेले आहेत.

Weight 0.200 kg
Dimensions 8 × 5 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “उपनिषदबोध भाग ६ (श्वेताश्वेतर उपनिषद ) (Upanishad Part 6)”
Shopping Cart